Trøndelag Bomveiselskap | Trøndelag Bomveiselskap

Nyhetsarkiv

15-02-2017

Miljøpakken og E6-Øst (Trondheim) utfører Brikkebytte i 2017

Trondheimsprosjektene Miljøpakken og E6 bytter ut gamle Autopass brikker i 2017

01-01-2015

Velg ditt bompengeprosjekt i listene nedenfor

Vegamot administrerer tre bompengeprosjekter pr i dag (Miljøpakken, E6 øst og Lakseveien). I tillegg drifter vi flere bompengeprosjekter i Norge for andre bompengeselskaper. Dette er bakgrunnen for at man må velge bompengeprosjekt på websiden til Vegamot.

© Vegamot | Kontakt oss