Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Takster og rabatter

Takster og rabatter i Namdalsprosjektet

    Liten bil   Stor bil   Ant. lokale passeringer
   Rabatt     Forskuddsbeløp    Pris kr:    Forskuddsbeløp    Pris kr:   
Uten Avtale   0 %   18,00   36,00  
Avtale - Forskudd 30%   30 %   600,- 12,60 1200,- 25,20  
Avtale - Forskudd 40% 40 % 1800,- 10,80 3600,- 21,60  
Avtale - Forskudd 50% 50 % 3000,-   9,00 6000,- 18,00  
Avtale - Etterskudd 20 % - 14,40 - 28,80  
© Vegamot | Kontakt oss