Vegamot | Fv 714 Lakseveien | Eng

Fv 714 Lakseveien | Eng | How does it work?

Om prosjektene

Fv. 714 Laksevegen

  • Den 28.04.14 kl 00:00 startet innkrevingen på Laksevegen.
  • Vegprosjektet har to bomstasjoner: Valslag og ved Våvatnet.
  • Du må tegne en egen avtale for Laksevegen for å få rabatt ved passering.
  • Prosjektet har ikke egne brikker.
  • Prosjektet har samme webadresse og telefonnummer som Miljøpakken, E6 og E39.