Vegamot | Vegamot

No matches
 1. 1. Bomstasjon Ranheim

  E6 Trondeheim-Stjørdal

  Kr 32,00 pr passering.
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tunge kjøretøy: 49,00

 2. 1. Bomstasjon Våvatnet

  Fv. 714 Laksevegen

  Kr 57,00 pr passering.
  Prisene gjelder passeringer uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 190,00

 3. 15. Bomstasjon Kroppan bru - nordover

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 8,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: femdobbel takst

 4. 2. Bomstasjon Leistad

  E6 Trondheim-Stjørdal

  Kr 16,00 pr passering
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 24,00

 5. 2. Bomstasjon Vaslag

  Fv. 714 Laksevegen

  Kr 71,00 pr passering.
  Prisene gjelder passeringer uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 238,00

 6. 3. Bomstasjon Hommelvik

  E6 Trondheim-Stjørdal

  Kr 16,00 pr passering
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 24,00

 7. S50. Bomstasjon Klett Røddeveien

  Miljøpakken - del av bomsnitt Sør

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 36,00 (kr 72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 8. S51. Bomstasjon Klett rv707

  Miljøpakken - del av bomsnitt Sør

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 36,00 (kr 72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 9. S52. Bomstasjon Klett E6 Storlerbakken

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sør

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 36,00 (kr 72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 10. S53. Bomstasjon Nedre Leirfoss (Fossestuvn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sluppen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 36,00 (kr 72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 11. S54. Bomstasjon Bjørndalen (Oslovn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sluppen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 24,00 (kr 48,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 12. S55. Bomstasjon Nord for Sluppen bru (Tempevn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sluppen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 24,00 (kr 48,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 13. S57. Bomstasjon Kroppan bru - Sørover

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 41,00 (kr 55,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 14. S58. Bomstasjon Være (Malvikvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Øst

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 36,00 (kr 72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 15. S59. Bomstasjon Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 16. S60. Bomstasjon Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 17. S61. Bomstasjon Landbruksvegen (ved IKEA)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 18. S62. Bomstasjon Tungasletta (sør for Bromstadvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 19. S63. A) Bomstasjon Moholt (Brøsetvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 20. S63. B) Bomstasjon Moholt (Jonsvannveien)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 21. S64. Bomstasjon Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 22. S65. Bomstasjon Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 23. S66. Bomstasjon Tempeveien (nord for Sluppenvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 24. S67. Bomstasjon Bøckmans veg (nord for Svalevegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen..

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr26,00 (kr33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 25. S68. Bomstasjon Byåsvegen (sør for Havstadvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen..

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr26,00 (kr33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 26. S69. Bomstasjon Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr26,00 (kr33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 27. S70. Bomstasjon Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Tonstad

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 11,00 (kr 14,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr 26,00 (kr 33,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 28. S85. Bomstasjon Fv 704 Torgårdsletta

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Klæbu.

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr36,00 (kr72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700

 29. S86. Bomstasjon Fv 885 Tillerbrua

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Klæbu.

  Takstgruppe 1 (lette kjøretøy og klasse M1) Kr 15,00 (kr 30,00)*
  20% rabatt med avtale

  Takstgruppe 2 (Tunge kjøretøy): kr36,00 (kr72,00)*
  Ingen rabatt

  *Rushtid 0700-0900 og 1500-1700