Trøndelag Bomveiselskap | Trøndelag Bomveiselskap

No matches
 1. 1. Bomstasjon Ranheim

  E6 Trondeheim-Stjørdal

  Kr 37,00 pr passering.
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tunge kjøretøy: dobbel takst

 2. 1. Bomstasjon Våvatnet

  Fv. 714 Laksevegen

  Kr 54,00 pr passering.
  Prisene gjelder passeringer uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 270,00

 3. 15. Bomstasjon Kroppan bru - nordover

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 8,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: femdobbel takst

 4. 2. Bomstasjon Leistad

  E6 Trondheim-Stjørdal

  Kr 18,00 pr passering.
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tungt kjøretøy: dobbelt takst

 5. 2. Bomstasjon Vaslag

  Fv. 714 Laksevegen

  Kr 70,00 pr passering.
  Prisene gjelder passeringer uten avtale.

  Tungt kjøretøy: 350,00

 6. 3. Bomstasjon Hommelvik

  E6 Trondheim-Stjørdal

  Kr 18,00 pr passering
  Prisene gjelder passering uten avtale.

  Tungt kjøretøy: dobbelt takst

 7. S51. Bomstasjon Klett rv707

  Miljøpakken - del av bomsnitt Ytre Sør

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10% rabatt med avtale

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 8. S52. Bomstasjon Klett E6 Storlerbakken

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Ytre Sør

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10% rabatt med avtale

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 9. S53. Bomstasjon Nedre Leirfoss (Fossestuvn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sør.

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10 % rabatt med avtale.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 10. S54. Bomstasjon Bjørndalen (Oslovn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sluppen

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10% rabatt med avtale

  Tunge kjøretøy: dobbel takst

 11. S55. Bomstasjon Nord for Sluppen bru (Tempevn)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Sluppen.

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10% rabatt med avtale

  Tunge kjøretøy: dobbel takst

 12. S57. Bomstasjon Kroppan bru - Sørover

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt ved avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: femdobbel takst

 13. S58. Bomstasjon Være (Malvikvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Ytre Øst

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10 % rabatt med avtale.

  Tunge kjøretøy: dobbel takst

 14. S59. Bomstasjon Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 15. S60. Bomstasjon Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 16. S61. Bomstasjon Landbruksvegen (ved IKEA)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 17. S62. Bomstasjon Tungasletta (sør for Bromstadvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 18. S63. A) Bomstasjon Moholt (Brøsetvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 19. S63. B) Bomstasjon Moholt (Jonsvannveien)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 20. S64. Bomstasjon Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 21. S65. Bomstasjon Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 22. S66. Bomstasjon Tempeveien (nord for Sluppenvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt langs Omkjøringsvegen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 23. S67. Bomstasjon Bøckmans veg (nord for Svalevegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 24. S68. Bomstasjon Byåsvegen (sør for Havstadvegen)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 25. S69. Bomstasjon Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Byåsen.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 26. S70. Bomstasjon Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Tonstad.

  Kr 9,00 pr passering.
  20% rabatt med avtale utenfor tidsrommene 07-09 og 15-17.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

 27. S85. Bomstasjon Fv 704 Torgårdsletta

 28. S86. Bomstasjon Fv 885 Tillerbrua

  Miljøpakken - Del av bomsnitt Klæbu

  Kr 11,00 pr passering.
  Kr 22,00 i tidsrommene 07-09 og 15-17.
  10% rabatt med avtale.

  Tunge kjøretøy: tredobbel takst

© Vegamot | Kontakt oss