Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien | Kundeservice

De mest aktuelle spørsmålene

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Avtale kan registreres her.

Avtalen er aktiv fra den dagen du inngår avtale. Det vil ta omtrent en uke fra avtalen er inngått til brikken er mottatt i posten.

Hvilke fordeler oppnår jeg med AutoPASS-avtale?

Avtale

Ved å tegne avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene under punktet "rabatter" her.  

Flere fordeler med Avtale:

  • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
  • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
  • Gratis passering med Elbil, les mer under punktet "fritak" her.
  • Lavere takst med bobil over 3500 kg, les mer under punktet "kjøretøygruppe M1" her.
  • Tilgang til alle passeringer og fakturaer, samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
  • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale.

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg på "Min side".

Dersom du registrerer en ny avtale eller skal legge til et nytt kjøretøy som du ikke har brikke til, gå til «Brikker & Kjøretøy». Trykk «Legg til kjøretøy». Fyll ut informasjon om det nye kjøretøyet. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Brikke blir tilsendt i løpet av 10 dager til adressen registrert i din profil. Under «Profil» kan du legge til egen leveringsadresse for brikker. 

Hvor er bomstasjonene på Fv. 714 Laksevegen?

Bomstasjoner Fv.714 Laksevegen

Det er to bomstasjoner, en på Valslag og en ved Våvatnet.

Det er innkreving i begge retninger hele døgnet.

Med gyldig AutoPASSS-avtale og og avlest brikke får man 20% rabatt på bompasseringer på Fv. 714 Laksevegen. Det er månedstak på 40 passeringer pr. bomstasjon i takstgruppe 1 - dette betyr at man blir belastet for maks 40 passeringer pr. bomstasjon pr. kalendermåned. Både rabatt og månedstak forutsetter gyldig avtale og og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

 

 

Hvorfor får jeg etterskuddsfaktura istedet for forskuddsfaktura på min AutoPASS-avtale?

Stortinget har vedtatt en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag – med unntak av Fosenferga.

Hovedkonsekvensen er at det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. Bompasseringer vil nå faktureres etterskuddsvis.

For mer informasjon om takster, fritak, timesregler og månedstak se www.vegamot.no/Rabatter_og_fritak.aspx

Endringene ble kunngjort 3. januar 2018 og 28. april, og iverksatt fra 1. februar og 1. juni 2018. Se annonse for Fosenvegene. Fv.714 Lakseveien og E6 Trondheim-Stjørdal her og for Miljøpakken her.

50-100% rabatt for elbil - hvordan fungerer det?

Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompengeprosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Når du har registrert el-bilen på en AutoPASS-brikke fra et bompengeselskap, gjelder avtale for alle bomanlegg.

Bilendring kan meldes på "Min side". Avtale kan tegnes her.

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og rabatt settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane.