Trøndelag Bomveiselskap | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn | Kundeservice

De mest aktuelle spørsmålene

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

Rabatt forutsetter gyldig avtale.

Rabatter i andre bompengeselskap:

 • Inntil 20% rabatt ved passering i Miljøpakken Trondheim, les mer her.

 • 20% rabatt ved passering E6 Trondheim - Stjørdal for kjøretøy i takstgruppe 1. Mer om takstgrupper her.  

 • 20% rabatt ved passering på Fv.714 Lakseveien for kjøretøy i takstgruppe 1.

 • 20% rabatt ved passering på Krinsvatn for kjøretøy i takstgruppe 1.

 • 20% rabatt ved passering i Namdalsprosjektet, les mer her.

Øvrige rabatter i Norge

Østlandet:

 • E18 Vestfold 10% rabatt
 • Østfold Bompengeselskap 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg, 10% rabatt for kjøretøy f.o.m 3501kg
 • Fjellinjen 10% rabatt
 • Bypakke Grenland 10% rabatt
 • E6 Gardermoen-Kolomoen 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • Svinesundsforbindelsen 13% rabatt
 • Kråkerøyforbindelsen 10% rabatt
 • Bastø Fosen 10% rabatt (Ferje Horten-Moss)
 • Øyer-Tretten 10% rabatt
 • RV4 Oppland 20% rabatt
 • Hallingporten 10% rabatt
 • E16 Oppland 10% rabatt
 • E6 Ringebu-Otta 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • E16 Kongsvingervegen 10% rabatt

Sørlandet:

 • E39 Listerpakken 10% rabatt
 • Bomringen i Kristiansand 10% rabatt

 

Vestlandet:

 • E134 Åkrafjorden 10% rabatt
 • Bomringen i Nord Jæren 10% rabatt
 • Førdepakken 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • Askøypakken 10% rabatt
 • Eksportvegen 10% rabatt

 

Nord Norge:

 • Veipakke Salten 10% rabatt
 • Harstadpakken 10% rabatt
 • E6 Helgeland 10% rabatt

Utenfor Norge:

 • Øresundbroen 5% rabatt
 • Storebæltbroen 5% rabatt

 

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:

 • Inngå avtale online

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Fv. 715 Krinsvatn har ikke egne brikker og du må inngå avtale med for eksempel Miljøpakken/E6/E39 og få tilsendt brikke, før du kan tegne avtale for fv. 715 Krinsvatn.

Dersom du tegner avtale med Miljøpakken/E6/E39 tar det normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel i Miljøpakken dersom brikken ikke blir lest.

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg deg inn på MinSide. Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre.

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Oversikt bomstasjonen Krinsvatn

Bomstasjonen på  Fv.715 Krinsvatn

Det er kun en bomstasjon.

Det er innkreving i begge retninger hele døgnet.

Bomstajonen er automatisk, og du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe.

© Vegamot | Kontakt oss