Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice

De mest aktuelle spørsmålene

Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

Det norske AutoPASS-systemet er en del av EasyGO-tjenesten.
Denne tjenesten gir deg mulighet til å bruke AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Avtale kan registreres her.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Det vil ta omtrent en uke fra avtalen er inngått til brikken er mottatt i posten.

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale kan dette registreres ved å ta kontakt med ditt bompengeselskap. Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen er belastet avtalen.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for en senere kontroll, heller ikke ved en eventuell klage.

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg på "Min side".

Dersom du registrerer en ny avtale eller skal legge til et nytt kjøretøy som du ikke har brikke til, gå til «Brikker & Kjøretøy». Trykk «Legg til kjøretøy». Fyll ut informasjon om det nye kjøretøyet. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Brikke blir tilsendt i løpet av 10 dager til adressen registrert i din profil. Under «Profil» kan du legge til egen leveringsadresse for brikker. 

Hvor er bomstasjonene i Namdalsprosjektet

Bomstasjoner i Namdalsprosjektet

Det er fire bomstasjoner og du betaler kun for passeringer inn mot byen.
Bomstasjonene er automatisk, og du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe.

 

Bomstasjonene:

 

 • Namsosbrua
  Bomstasjonen er plassert på Spillums-sida, umiddelbart foran brua.

 

 

 • Bråten
  Bomstasjonen er plassert på Rv. 769 i området ved avkjøring til Bråten.

 

 • Vestre byområde
  Bomstasjonen ligger på høyde med Vestre Havn bo- og servicesenter, med to felt inn mot sentrum og ett felt ut av sentrum.

 

  

 

 • Østbyen
  Bomstasjonen ligger mellom Prix og Namdalsmuseet der det tidligere var busslommer på begge sider av vegen. Det er to felt mot byen, ett felt for abonnenter med brikke og ett felt for betaling i automater.
  Ut av byen er det ett felt som før. Lyskrysset er erstattet med rundkjøring.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan faktureres AutoPASS-avtalen?

Stortinget har vedtatt en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag – med unntak av Fosenferga.

Hovedkonsekvensen er at det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. Bompasseringer vil nå faktureres etterskuddsvis.

For mer informasjon om takster, fritak, timesregler og månedstak se www.vegamot.no/Rabatter_og_fritak.aspx

 

Jeg har elbil - hva gjør jeg?

Elbiler er fritatt for betaling av bompenger, med unntak av Svinesundsforbindelsen.

Fritaket gjelder kun med gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Når du har registrert el-bilen på en AutoPASS-brikke fra et bompengeselskap, gjelder fritaket for alle bomanlegg.

Bilendring kan meldes på "Min side". Avtale kan tegnes her.

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og fritaket settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

© Vegamot | Kontakt oss