Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice

De mest aktuelle spørsmålene

Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

Det norske AutoPASS-systemet er en del av EasyGO-tjenesten.
Denne tjenesten gir deg mulighet til å bruke AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:

 • Inngå avtale online

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Fv. 715 Krinsvatn har ikke egne brikker og du må inngå avtale med for eksempel Miljøpakken/E6/E39 og få tilsendt brikke, før du kan tegne avtale for fv. 715 Krinsvatn.

Dersom du tegner avtale med Miljøpakken/E6/E39 tar det normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel i Miljøpakken dersom brikken ikke blir lest.

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg deg inn på MinSide. Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre.

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Oversikt bomstasjoner i Namdalsprosjektet

Bomstasjoner i Namdalsprosjektet

Det er fire bomstasjoner og du betaler kun for passeringer inn mot byen.
Bomstasjonene er automatisk, og du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe.

 

Bomstasjonene:

 • Namsosbrua
  Bomstasjonen er plassert på Spillums-sida, umiddelbart foran brua.

 

 • Bråten
  Bomstasjonen er plassert på Rv. 769 i området ved avkjøring til Bråten.

 

 • Vestre byområde
  Bomstasjonen ligger på høyde med Vestre Havn bo- og servicesenter, med to felt inn mot sentrum og ett felt ut av sentrum.

  

 • Østbyen
  Bomstasjonen ligger mellom Prix og Namdalsmuseet der det tidligere var busslommer på begge sider av vegen. Det er to felt mot byen, ett felt for abonnenter med brikke og ett felt for betaling i automater.
  Ut av byen er det ett felt som før. Lyskrysset er erstattet med rundkjøring.


 

 

 

 

 

 

 

 

© Vegamot | Kontakt oss