Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale | Kundeservice

Aktuelle spørsmål

Hvilke fordeler får jeg med avtale?

Avtale

Ved å tegne avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene under punktet "rabatter" her.  

Flere fordeler med Avtale:

 • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
 • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
 • Lavere takst med bobil over 3500 kg, les mer under punktet "kjøretøygruppe M1" her.
 • Tilgang til alle passeringer og fakturaer, samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
 • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale.

Hvilke rabatter får jeg med AutoPASS-avtale?

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

 

 

 

 

Hvordan tegner jeg avtale?

Avtale kan registreres her.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Det vil ta omtrent en uke fra avtalen er inngått til brikken er mottatt i posten.

Fungerer AutoPASS-brikken i utlandet?

AutoPASS-brikken kan benyttes ved passering av bomstasjoner i Sverige og Danmark. Passeringer med AutoPASS-brikken registreres på din avtale på samme måte som passeringer i Norge. Dette avhenger av avlest brikke og gyldig avtale.

Registreres en gyldig AutoPASS-brikke ved passering, oppnås bl.a. 8% rabatt på passeringer på Øresundsbron og 5% rabatt på passeringer på Storebælt. Ved å opprette tilleggsavtale hos disse selskapene oppnås høyere rabatt. Merk at priser for passeringer på broer og ferger i Sverige og Danmark beregnes ut fra lengde på kjøretøyet, ikke tillatt totalvekt.

Tjenesten for bruk av samme brikke i Norge, Sverige og Danmark heter EasyGo. Les mer om hvilke bompengeselskap som er inkludert i EasyGo-samarbeidet på www.easygo.com. 

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn (inkl. kjøretøy i kjøretøyklasse M1) kan bestille en EasyGo+ brikke, som også gjelder i Østerrike. Disse kjøretøyene trenger kun en brikke. Dersom kjøretøyet er registrert på avtaler i Norge, må EasyGo+ brikken også registreres på disse avtalene.

Hvordan faktureres AutoPASS-avtalen?

Vegamot AS fakturerer bompasseringer belastet på AutoPASS-avtalen etterskuddsvis.

Avtaleinnehavere vil motta faktura hver måned så fremt man har passert for mer enn kr 400,- .

Dersom beløpet på faktura er mindre enn kr 400,- så vil vi avvente utsendelse av faktura i opp til tre måneder.

Etter endringer i takst - og rabattsystemet i 2018 er det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. 

Denne endringen var vedtatt som del en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag – med unntak av Fosenferga.

 

Hvorfor får jeg faktura på Vipps?

Fakturering fra Vegamot følger en prioriteringsliste som er som følger:

 1. Avtalegiro (gjelder kun AutoPASS-avtaler).
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digipost
 5. eBoks
 6. EHF (kun firma)
 7. E-postfaktura (gjelder kun AutoPASS-avtaler).
 8. Vanlig post

Dette betyr at når faktura genereres vil man først se om kunden har opprettet avtalegiro med Vegamot, dersom dette ikke er tilfellet vil man se om kunden har opprettet eFaktura, deretter Vipps, og så videre nedover listen. 

Dersom du har mottatt faktura kun i Vipps har du ikke opprettet avtalegiro eller eFaktura, men du har aktivert funksjonen "Motta faktura i Vipps". 

Om du har opprettet eFaktura og eFakturaen vises både i nettbanken og i Vipps, er dette på grunn av at Vipps har gjort endringer som gjør at eFaktura kommer opp i begge systemene. Denne endringen gjelder i først omgang for DnB, men vil etterhvert gjelde for de fleste banker. Det er valgfritt hvor man betaler eFakturaen.

Ønsker du ikke å motta faktura i Vipps må du slå av denne funksjonen. Da logger du inn på Vipps, trykker på ikonet øverst i venstre hjørne (dette er et ikon som enten er en siluett av en person eller et bilde du har valgt), deretter blar du litt nedover og huker av funksjonen "Motta faktura i Vipps". 

Vi ønsker å få flest mulig til å betale bompenger elektronisk. Det sparer miljøet og det gir Vegamot lavere portokostnader. Da blir det mer penger til vei, kollektivtrafikk og byutvikling.

 
 

 

Hvordan endrer jeg bilnummer på avtalen?

Du kan endre bil via "Min Side", husk å foreta endringen innen tre virkedager.

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke i dette kjøretøyet, gå til «Brikker & Kjøretøy». Velg «Flytt brikke til annet kjøretøy». Velg hvilken brikke som skal flyttes til nytt kjøretøy og fyll inn nytt registreringsnummer. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

Hvorfor fjernes lyssignalene?

Grunnen til at lyssignalene fjernes 6.april er for å forenkle og redusere kostnader ved bompengeinnkrevingen, da blir det mer penger til vei og kollektiv trafikk.
Du kan alltid sjekke passeringene dine på Min side og så lenge AutoPASS-avtalen er aktiv vil alle bompasseringene dine bli registrert, selv om bombrikken ikke fungerer.

Må bomrbikken være montert i frontvinduet nå som lyssignalet er blitt fjernet?

Ja, selv om lyssignalene slukkes skal AutoPASS-brikken være montert som tidligere. AutoPASS-brikken sikrer effektiv registrering av dine passeringer.