Trøndelag Bomveiselskap | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn | Kundeservice | Autopass

AutoPASS relaterte spørsmål og svar

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

Se mer på www.autopass.no

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

Rabatt forutsetter gyldig avtale.

Rabatter i andre bompengeselskap:

 • Inntil 20% rabatt ved passering i Miljøpakken Trondheim, les mer her.

 • 20% rabatt ved passering E6 Trondheim - Stjørdal for kjøretøy i takstgruppe 1. Mer om takstgrupper her.  

 • 20% rabatt ved passering på Fv.714 Lakseveien for kjøretøy i takstgruppe 1.

 • 20% rabatt ved passering på Krinsvatn for kjøretøy i takstgruppe 1.

 • 20% rabatt ved passering i Namdalsprosjektet, les mer her.

Øvrige rabatter i Norge

Østlandet:

 • E18 Vestfold 10% rabatt
 • Østfold Bompengeselskap 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg, 10% rabatt for kjøretøy f.o.m 3501kg
 • Fjellinjen 10% rabatt
 • Bypakke Grenland 10% rabatt
 • E6 Gardermoen-Kolomoen 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • Svinesundsforbindelsen 13% rabatt
 • Kråkerøyforbindelsen 10% rabatt
 • Bastø Fosen 10% rabatt (Ferje Horten-Moss)
 • Øyer-Tretten 10% rabatt
 • RV4 Oppland 20% rabatt
 • Hallingporten 10% rabatt
 • E16 Oppland 10% rabatt
 • E6 Ringebu-Otta 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • E16 Kongsvingervegen 10% rabatt

Sørlandet:

 • E39 Listerpakken 10% rabatt
 • Bomringen i Kristiansand 10% rabatt

 

Vestlandet:

 • E134 Åkrafjorden 10% rabatt
 • Bomringen i Nord Jæren 10% rabatt
 • Førdepakken 20% rabatt for kjøretøy t.o.m 3500kg
 • Askøypakken 10% rabatt
 • Eksportvegen 10% rabatt

 

Nord Norge:

 • Veipakke Salten 10% rabatt
 • Harstadpakken 10% rabatt
 • E6 Helgeland 10% rabatt

Utenfor Norge:

 • Øresundbroen 5% rabatt
 • Storebæltbroen 5% rabatt

 

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

Hvordan er AutoPASS løsningen tilpasset turister?

Visitors Payment er turistløsningen for betaling av bompenger i Norge.

Se mer informasjon på www.autopass.no/Visitors/

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:

 • Inngå avtale online

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Fv. 715 Krinsvatn har ikke egne brikker og du må inngå avtale med for eksempel Miljøpakken/E6/E39 og få tilsendt brikke, før du kan tegne avtale for fv. 715 Krinsvatn.

Dersom du tegner avtale med Miljøpakken/E6/E39 tar det normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

© Vegamot | Kontakt oss