Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Autopass

AutoPASS relaterte spørsmål og svar

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

Se mer på www.autopass.no

Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

Det norske AutoPASS-systemet er en del av EasyGO-tjenesten.
Denne tjenesten gir deg mulighet til å bruke AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Hvordan er AutoPASS løsningen tilpasset turister?

Visitors Payment er turistløsningen for betaling av bompenger i Norge.

Se mer informasjon på www.autopass.no/Visitors/

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:

  • Inngå avtale online

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Fv. 715 Krinsvatn har ikke egne brikker og du må inngå avtale med for eksempel Miljøpakken/E6/E39 og få tilsendt brikke, før du kan tegne avtale for fv. 715 Krinsvatn.

Dersom du tegner avtale med Miljøpakken/E6/E39 tar det normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

© Vegamot | Kontakt oss