Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale | Kundeservice | Autopass

AutoPASS

 

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

Det er omtrent 230 bomstasjoner i Norge hvor du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med “AutoPASS”. Rabatter og fritak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Alle bomstasjoner i Norge er automatiske med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferger.

Ved passeringer i automatiske bomstasjoner uten gyldig avtale blir det tatt bilde av registreringsnummeret. Dette blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens Vegvesen. Eier av kjøretøyet får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. 

Se nærmere informasjon på www.autopass.no. 

 

 

Hvordan er AutoPASS-løsningen tilpasset turister?

Visitors Payment er turistløsningen for betaling av bompenger i Norge.

Se mer informasjon på www.autopass.no/Visitors/

Alle kjøretøy, uansett nasjonalitet, må betale bompenger i Norge. De automatiske bomstasjonene er utstyrt med kamera som leser av registreringsnummeret på kjøretøy uten AutoPASS-brikke. Utenlandske kjøretøy uten AutoPASS-brikke blir fakturert for passeringene fra Euro Parking Collection plc (EPC).

Man kan opprette en konto hos EPC før ankomst til Norge og registrere kjøretøyet som skal benyttes. Dette er frivillig, men ved å registrere denne kontoen vil det redusere tiden fra din reise i Norge til du mottar faktura for bompasseringene. I tillegg vil du få tilgang til dine fakturaer, registrere for mottak av faktura per e-post og utføre betalinger.

Vi gjør oppmerksom på at i noen bompengeselskap vil belastningen være avhengig av kjøretøyets utslippsklasse. For utenlandske kjøretøy må utslippsklassen registreres på https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/, slik at man blir fakturert med korrekt bomavgift. Dersom du har konto hos EPC registrerer du kjøretøyets utslippsklasse der.

Dersom du planlegger å være i Norge lengre enn to måneder eller på jevnlig basis, anbefaler vi at du tegner en avtale.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn er det obligatorisk med AutoPASS-brikke og gyldig avtale. 

 

 

 

Hvem har fritak for betaling av bompenger?

Fritak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens takstretningslinjer:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Oversikt over fritak etter gjeldende takstretningslinjer:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Motorsykler og mopeder
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt (forutsetter gyldig avtale)
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute (forutsetter gyldig avtale)
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag (forutsetter gyldig avtale)
 • Man kan få fritak i enkelte bomstasjoner basert på bomstasjonens plassering og bostedsadresse, ta kontakt med ditt lokale bompengeselskap vedrørende dette
 • Innehavere av parkeringskort med gyldighet på minimum 2 år (forutsetter gyldig avtale)

 

Fritak for innehavere av parkeringskort

Fritaket gjelder på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun passeringer i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Bypakke Nedre Glomma
   

Fritak forutsetter parkeringskort med gyldighet på minimum to år. Gjelder kun for ett kjøretøy. Dersom innehaver av parkeringskortet er under 18 år kan fritaket knyttes til to kjøretøy.
Fritaket har samme gyldighet som parkeringskortet. Ved fornyelse av kortet, er det viktig at ny kopi sendes til bompengelselskapet.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeselskapene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Fungerer AutoPASS-avtalen i utlandet?

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken i bomstasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Les mer om hvilke bompengeselskap som er inkludert i EasyGo-samarbeidet på www.easygo.com.

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn (inkl. kjøretøy i kjøretøyklasse M1) kan bestille en EasyGo+ brikke, som også gjelder i Østerrike. Disse kjøretøyene har da behov for kun en brikke. Dersom kjøretøyet er registrert på avtaler i Norge, må EasyGo+ brikken registreres på disse avtalene.

 

Er det obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy?

AutoPASS-brikke og gyldig avtale er obligatorisk for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som er registrert eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner samt kjøretøy som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet.

Hvis du er usikker på om bilen brukes i næring anbefales det at du inngår avtale med AutoPASS-brikke for å unngå usikkerhet i en kontrollsituasjon.

AutoPASS-brikken må benyttes i kjøretøyet den er registrert på. Dersom AutoPASS-brikken flyttes til et annet kjøretøy må avtalen endres. Det gis gebyr ved kontroll dersom brikkenummeret er knyttet til et annet registreringsnummer enn den benyttes i. Registreringsnummer kan endres på “Min side” hos ditt bompengeselskap.

Påbudet gjelder på hele det norske offentlige vegnettet.

Påbudet gjelder ikke militære kjøretøy tilknyttet NATO, NATO styrker i Partnerskap for fred og kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret.

Ytterligere informasjon om obligatorisk AutoPASS-brikke finner du  her.

 

Hvilken takstgruppe gjelder for bilen min?

Priser og rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe 1 stilles det krav om AutoPASS-brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig avtale).
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha AutoPASS-brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også for bruk av brikken på Øresundsbron og Storebælt.

 

Har innehavere av parkeringskort fritak for betaling av bompenger?

Med parkeringskort registrert på en AutoPASS-avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder. 

Dette gjelder parkeringskort med gyldighet på minimum to år, og for kun ett kjøretøy.

Dersom fritaket gjelder barn under 18 år kan fritaket knyttes mot to kjøretøy.

Er du allerede kunde, sender du oss kopi av begge sidene av ditt parkeringskort, dette kan du gjøre via vår kontaktside. Oppgi hvilket brikkenummer/bilnummer fritaket skal registreres på.

Er du ikke kunde, kan du tegne avtale her. Kopi av begge sider av parkeringskortet må sendes til oss, dette kan du gjøre på vår kontaktside. Oppgi hvilket bilnummer du ønsker fritaket registrert på.

Fritak gjelder med det samme bestillingen er registrert. Brikken sendes med posten og vil mottas innen 2 uker.
Dersom du ikke har tilgang til «Min side» kan du ta kontakt med Bompengeselskapet.

Fritaket gjelder på følgende steder:
•       Askøypakken
•       Bergen
•       Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
•       Bypakke Grenland
•       Førdepakken
•       Haugesund
•       Kristiansand
•       Namsos
•       Nord-Jæren
•       Oslo og Bærum
•       Trondheim (Miljøpakken)
•       Harstad
•       Kråkerøyforbindelsen

Fritaket forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Hvis man får utstedt nytt parkeringskort når gyldigheten på det gamle går ut må kopi av nytt kort sendes til bompengeselskapet for at fritaket skal fortsette.

Dersom du ikke har avtale fra før kan du tegne avtale her.

 

 

 

Rabatt for elbil - hvordan fungerer det?

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner. 

 

Plikt til å betale bompenger følger av forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418, gitt med hjemmel i vegloven § 27.

 

 • I enkelte anlegg har el-biler egen takst. Dette gjelder bomringer med miljødifferensierte takster slik som hos Fjellinjen (Oslo) og  i Bergen. Her vil el-bil uten gyldig Auto-Passavtale måtte betale takst for el-bil. Med gyldig AutoPASS-avtale vil el-biler få 20% rabatt på denne taksten.
 • I andre anlegg gis det rabatt i henhold til takstvedtak for det enkelte anlegg for el- biler som har gyldig AutoPASS-avtale. Passerer man stasjonen med el-bil uten gyldig AutoPASS-avtale fører dette til at man betaler høyeste takst for takstklasse (Takstklasse 1 - Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Takstklasse 2 - Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.)
 • El-biler med utenlandsk registreringsnummer som tegner AutoPASS-avtale må benytte følgende lenk https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/ for å bli registrert som miljøvennlig kjøretøy. Dersom man ikke registrerer seg via denne lenken vil man bli avkrevd høyeste takst for takstklasse.
 • Brikkedepositum må betales av alle som inngår AutoPASS-avtale. Manglende betaling av dette regnes som mislighold av AutoPASS-avtalen og kan føre til at avtalen sperres.

Vi viser til følgende retningslinjer i Veileder for bompengeprosjekter 010919:

 • Alle rabatter betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompenge prosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

AutoPASS-avtalen Punkt 2.9:

«Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.»

 

Avtale kan tegnes her. Bilendring kan meldes på "Min side"

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og rabatt settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

 

 

 

 

Hva er kjøretøygruppe M1?

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til avtalebetingelsene:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

NORSKE BILER

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

UTENLANDSKREGISTRERTE BILER MED AUTOPASS-BRIKKE

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

MED ANDRE TYPER EASYGO-BRIKKER

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.