Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Avtale

Avtale

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale kan dette registreres ved å ta kontakt med ditt bompengeselskap. Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen er belastet avtalen.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for en senere kontroll, heller ikke ved en eventuell klage.

Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

Logg på "Min side".

Gå til «Faktura». Her vil du kunne se dine fakturaer og søke på faktura for en bestemt periode. Ved å trykke på fakturalinjen vil du få opp betalingsinformasjon (KID, kontonummer, beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se detaljer for de passeringene som er knyttet til fakturaen. Under «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format (midlertidig vil du ikke kunne få opp faktura knyttet til AvtaleGiro). Er faktura ikke betalt vil det stå «Faktura sendt». En purret faktura vil ha status «Faktura stoppet. Ny purring er laget».  Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det er mulig å se passeringer. 

Hvordan sier jeg opp avtalen min?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy». Velg så «Gjør opp brikken». Alle kjøretøy/brikker på avtalen må fjernes. Når dette er gjort vil kundeservice hos bompengeselskapet i løpet av noen dager sperre hele avtalen og avregne den. Ved positiv saldo vil utbetaling skje i løpet av 40 dager.

Oppsigelse kan gjøres også per telefon (73 82 48 70) eller via kontaktskjema.

Dersom du har betalt depositum for brikken, vil dette refunderes om du oppgir brikkenummeret i din henvendelse. Brikkenummeret finner du på siden av brikken, dette starter enten med L: etterfulgt av 10 siffer eller med 9578 etterfulgt av 12 siffer.

Brikken kan håndteres som miljøavfall, eller hvis ønskelig, kan brikken sendes til Vegamot AS, Postboks 6052, 7434 Trondheim. Den kan også leveres på vårt kontor, Vegamot 4A på Moholt (åpningstider mandag-fredag 0800-1600). 

Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

Logg på "Min side".

Har du solgt eller vraket et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du under «Brikker & kjøretøy» velge «Fjern kjøretøy». Du får da to valg:

 1. Brikken skal ikke benyttes i annet kjøretøy ved en senere anledning - velg «Gjør opp brikken». Brikken vil da bli slettet fra avtalen og brikkedepositum vil godskrives saldo. Det kan ta noen dager før dette vises på Min side. Brikken skal da håndteres som miljøavfall eller sendes i retur til bompengeselskapet.
 2. Brikken skal benyttes i annet kjøretøy ved senere anledning - velg «Gjenbruk brikken». Brikken settes på vent og kan registreres på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

Hvordan henter jeg ut passeringsdetaljer?

Logg på "Min side".

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

 1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
 2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.            

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg på "Min side".

Dersom du registrerer en ny avtale eller skal legge til et nytt kjøretøy som du ikke har brikke til, gå til «Brikker & Kjøretøy». Trykk «Legg til kjøretøy». Fyll ut informasjon om det nye kjøretøyet. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Brikke blir tilsendt i løpet av 10 dager til adressen registrert i din profil. Under «Profil» kan du legge til egen leveringsadresse for brikker. 

Hvordan endrer jeg bilnummer?

Du kan endre bil via "Min Side", husk å foreta endringen innen tre virkedager.

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke i dette kjøretøyet, gå til «Brikker & Kjøretøy». Velg «Flytt brikke til annet kjøretøy». Velg hvilken brikke som skal flyttes til nytt kjøretøy og fyll inn nytt registreringsnummer. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

Hvordan endrer jeg adresse?

Logg på "Min side".

Gå til «Rediger profil» (øverst på siden). Legg inn ny adresse og trykk «Lagre». Din adresse er nå oppdatert.

Hvordan avslutter jeg avtalen min?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy». Velg så «Gjør opp brikken». Alle kjøretøy/brikker på avtalen må fjernes. Når dette er gjort vil kundeservice hos bompengeselskapet i løpet av noen dager sperre hele avtalen og avregne den. Ved positiv saldo vil utbetaling skje i løpet av 40 dager. 

Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy».

Du kan også ta kontakt med oss og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Hvordan går jeg frem for å få fritaksavtale?

Med rett til fritak kan du passere gratis, så fremt du har en gyldig AutoPASS-avtale med fritak og brikken leses. El-biler og hydrogenbiler får automatisk fritak når de registreres på en avtale og det skal ikke sendes inn dokumentasjon. 

Ordningen med fritak er lovbestemt og gjelder buss i konsesjonert rute, utrykningskjøretøy, ambassadebiler, el-kjøretøy, hydrogenbiler med drivstoffkode 5 og forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse.

Dersom du har parkeringsbevis for forflytningshemmede så får du fritak i bomringer tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
Det gis fritak for forflytningshemmede i Namdalsprosjektet.

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: logg inn på "Min side" og velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Når avtalen er registrert, velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

Dokumentasjon er kopi av begge sider av HC-kort, kopi av konsesjon eller kopi av vognkort som viser at kjøretøy er registrert som utrykningskjøretøy. Bompengeselskapet vil da registrere fritaket på avtalen.

Når fritaket er registrert på din brikke, vil du automatisk oppnå fritak i anlegg hvor dette gis.

Fritak for busser i konsesjonert rute og utrykningskjøretøy gjelder kun i bomanlegg der det er tegnet egen fritaksavtale for kjøretøyene.

Hvor kan jeg bruke AutoPASS-brikken min?

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Hva koster det å skaffe seg AutoPASS-avtale?

Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

Hva er fordelen med avtale?

Avtale

Ved gyldig avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene her.  

Flere fordeler med gyldig Avtale:

 • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
 • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
 • Gratis passering med Elbil, les mer her.
 • Lavere takst med bobil over 3500 kg, les mer her.
 • Tilgang til alle passeringer og fakturaer samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
 • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale.

og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

Du kan innhente dine passeringsdetaljer via “Min side”.

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

 1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
 2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.     

Hvordan logger jeg på MinSide?

For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse.

Norske privat – og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» og blir der sendt til innlogging med elektronisk ID.

Etter du velger «Logg inn» vil følgende side komme opp.

Benytt ønsket ID «Logg inn» og følg anvisningen.

Trykk her for å komme til "Min side".

assord, hva gjør jeg?»

Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Defekt brikke, brikken må byttes.
 • Etterskuddsavtale hvor kredittgrense er overskredet.
 • Brikkeplassering, brikke ikke plassert iht brukerveiledningen som fulgte med brikken. Se autopass.no .
 • Brikkeplassering, noen kjøretøy har frontruter som forhindrer radiobølger. Normalt har slike frontruter et skravert felt ved speilet som er beregnet for montering av brikke. For mer informasjon om plassering se kjøretøyets instruksjonsbok eller 
  for mer informasjon se brikkerelaterte spørsmål og svar. 
 • En midlertidig feil på bomstasjonen.

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på "MinSide" og sjekke avtalestatus.

Hva betyr lyssignalene?

 

 

 
Grønt lyssignal 
Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet. 

 

 

 

Hvitt lyssignal
Har du forskuddsavtale betyr det at saldo på din avtale er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før din saldo er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdato er passert.
For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når trekket er sendt. 

 

 

 

Intet lyssignal
Dette kan bety at du har passerer med brikken som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.

 

Vi gjør oppmerksom på:

 • at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.
 • ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

 

Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via "MinSide".

Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Avtale kan registreres her.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

Det vil ta omtrent en uke fra avtalen er inngått til brikken er mottatt i posten.

© Vegamot | Kontakt oss