Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Avtale

Avtale relaterte spørsmål og svar

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel i Miljøpakken dersom brikken ikke blir lest.

Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Hvordan sier jeg opp avtalen min?

Oppsigelse må sendes skriftlig, via "Min Side" eller kontaktskjemaet på hjemmesiden.
Informasjon om refusjon av tilgodehavende og brikkedepositum får du i svaret på din oppsigelse. 

Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

Logg inn på MinSide. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Hvordan henter jeg ut passeringsdetaljer?

Passeringsopplysninger kan hentes ut på MinSide.
Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg deg inn på MinSide. Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre.

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hvordan endrer jeg bilnummer?

Du kan enkelt endre bil via MinSide, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

> Logg deg inn på MinSide.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

Glemt passord? Få det tilsendt passordet på epost.

Hvordan endrer jeg adresse?

Har du avtale, kan du enkelt endre adresse via MinSide:

> Logg deg inn på MinSide
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi innhenter opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Hvordan avslutter jeg avtalen min?

Send oss en oppsigelse via MinSide og send brikken i retur.

Så fort vi mottar brikken i retur, vil du få refundert brikkedepositumet.

Hvordan endrer jeg avtalen min?

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via MinSide.

Ved å logge på MinSide kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med kundesenteret vårt via MinSide og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Hvordan går jeg frem for å få fritaksavtale?

Med rett til fritak kan du passere gratis, så fremt du har en gyldig AutoPASSsavtale med fritak.

Ordningen med fritak er lovbestemt og gjelder buss i konsesjonert rute, utrykningskjøretøy, ambassadebiler, el-kjøretøy, hydrogenbiler med drivstoffkode 5 og forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse.

Dersom du har parkeringsbevis for forflytningshemmede så får du fritak i bomringer tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
Det gis fritak for forflytningshemmede i Miljøpakken.

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: Send inn en henvendelse via MinSide. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse via MinSide, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Når du registrerer ditt parkeringskort/elbil hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i anlegg hvor dette gis.

Hvor kan jeg bruke AutoPASS-brikken min?

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Hva koster det å skaffe seg AutoPASS-avtale?

Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

Hva er fordelen med avtale?

Med avtale oppnår du disse fordelene:

Enda flere avtalefordeler: Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.

Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

Hvordan logger jeg på MinSide?

Logg på MinSide, legg inn brukernavn (samme som ditt kundenummer) og passord.

Hvis du ikke har brukernavn og passord, se spørsmål og svar under «Jeg har glemt kundenummer og passord, hva gjør jeg?»

Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 

 • Defekt brikke, brikken må byttes.
 • Forskuddsavtale med negativ saldo, avtalen blir gyldig igjen ved innbetaling av  nytt forskudd.
 • Etterskuddsavtale hvor kredittgrense er overskredet.
 • Brikkeplassering, brikke ikke plassert iht brukerveiledningen som fulgte med brikken. Se autopass.no .
 • Brikkeplassering, noen kjøretøy har frontruter som forhindrer radiobølger. Normalt har slike frontruter et skravert felt ved speilet som er beregnet for montering av brikke. For mer informasjon om plassering se kjøretøyets instruksjonsbok eller 
  for mer informasjon se brikkerelaterte spørsmål og svar. 
 • En midlertidig feil på bomstasjonen.

 

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Hva betyr lyssignalene?

 

 

 
Grønt lyssignal 
Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet. 

 

 

 

Hvitt lyssignal
Har du forskuddsavtale betyr det at saldo på din avtale er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før din saldo er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdato er passert.
For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når trekket er sendt. 

 

 

 

Intet lyssignal
Dette kan bety at du har passerer med brikken som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.

 

Vi gjør oppmerksom på:

 • at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.
 • ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

 

Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide.

Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:

 • Inngå avtale online via denne siden

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale.

 

© Vegamot | Kontakt oss