Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Bomstasjoner

Bomstasjoner

Bomstasjoner

Namdalsprosjektet består av fire bomstasjoner, disse er plassert i henholdsvis Østbyen, Vestre Byområde, Namsosbrua og Bråten. 

Se kart under for plasseringen av bomstasjonene.