Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Bomstasjoner

Bomstasjoner relaterte spørsmål og svar

Oversikt bomstasjoner i Namdalsprosjektet

Bomstasjoner i Namdalsprosjektet

Det er fire bomstasjoner og du betaler kun for passeringer inn mot byen.
Bomstasjonene er automatisk, og du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe.

 

Bomstasjonene:

 • Namsosbrua
  Bomstasjonen er plassert på Spillums-sida, umiddelbart foran brua.

 

 • Bråten
  Bomstasjonen er plassert på Rv. 769 i området ved avkjøring til Bråten.

 

 • Vestre byområde
  Bomstasjonen ligger på høyde med Vestre Havn bo- og servicesenter, med to felt inn mot sentrum og ett felt ut av sentrum.

  

 • Østbyen
  Bomstasjonen ligger mellom Prix og Namdalsmuseet der det tidligere var busslommer på begge sider av vegen. Det er to felt mot byen, ett felt for abonnenter med brikke og ett felt for betaling i automater.
  Ut av byen er det ett felt som før. Lyskrysset er erstattet med rundkjøring.


 

 

 

 

 

 

 

 

© Vegamot | Kontakt oss