Trøndelag Bomveiselskap | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien | Kundeservice | Bomstasjoner

Bomstasjoner relaterte spørsmål og svar

Oversikt bomstasjoner Laksevegen

Bomstasjoner fv.714 Laksevegen

Det er to bomstasjoner, en på Valslag og en ved Våvatnet.

Det er innkreving i begge retninger hele døgnet.

Bomstajonene er automatiske, og du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe.

Oversikt bomstasjoner Miljøpakken Trondheim og E6 Trondheim-Stjørdal

Se oversiktskartet Bomstasjoner miljopakken (PDF) eller se kart på forsiden.

Innkreving i begge retninger hele døgnet. Automatisk innkreving med AutoPASS løsningen. Fordeler ved passeringer krever gyldig avtale og brikke.

Bomstasjoner i Miljøpakken

Bomsnitt Øst
1. Være (Malvikvegen)

Bomsnitt Sluppen
2. Nord for Sluppen bru (Tempevn)
3. Bjørndalen (Oslovn)
4. Nedre Leirfoss (Fossestuvn)

Bomsnitt Sør
5. Klett E6 Storlerbakken (flyttet lokasjon)
6. Klett rv707

Bomsnitt langs omkjøringsveien
7. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)
8. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)
9. Landbruksvegen (ved IKEA)
10. Tungasletta (sør for Bromstadvegen)
11. Moholt (Brøsetvegen/Jonsvannveien)
12. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)
13. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)
14. Tempeveien (nord for Sluppenvegen)
15. Kroppan bru (Nordgående/Sørgående)

Bomsnitt Byåsen
16. Bøckmans veg (nord for Svalevegen)
17. Byåsvegen (sør for Havstadvegen)
18. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)

Bomsnitt Klæbu
19. Fv 885 Tillerbrua
20. Fv 704 Torgårdsletta

Bomsnitt Tonstad
21. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)

Bomstasjoner E6 Øst Trondheim-Stjørdal

1. Ranheim
2. Leistad
3. Hommelvik

© Vegamot | Kontakt oss