Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale | Kundeservice | Bomstasjoner / Ferjer

Bomstasjoner og ferjer

Bomstasjoner og ferjer

Det er om lag 230 bomstasjoner i Norge der der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjoene er merket med "AutoPASS". En oversikt over disse bomstasjonene finner du på vår bompengekalkulator.

Du kan også benytte AutoPASS-brikken til å betale for noen ferjer. Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se Ferjesamband). 

Du kan opprette avtale med AutoPASS for ferje for å få opptil 50% rabatt, se AutoPASS for ferjes nettside. Du må ha en AutoPASS-brikke for å få tegnet avtale.

Uten egen avtale med AutoPASS for ferje får du 10% rabatt og passeringen belastes på avtalen hos ditt bompengeselskap.

AutoPASS-brikken kan også brukes i andre bomstasjoner/ferjer i Skandinavia. Vennligst se www.easygo.com for oversikt.