Vegamot | Eksportvegen AS

Eksportvegen AS | Kundeservice | Bomstasjoner / Ferjer

Bomstasjoner relaterte spørsmål og svar

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

 

Rabatt forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Hvordan betale for ferge Flakk - Rørvik?

Hvordan betale for ferge Flakk - Rørvik?

Dersom du har AutoPASS-brikke men ikke egen avtale med ferga, vil passeringen belastes på din AutoPASS-avtale uten rabatt.

For å få rabatt på bompassering på Flakk - Rørvik, registrerer du din AutoPASS-brikke på en egen avtale hos Flakk - Rørvik.
 
Informasjon om avtaler, betaling og kundeservice tilknyttet fergen Flakk-Rørvik finner du her:  www.flakkrorvik.no

Hvordan betale for ferje Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset?

Ferjene på strekningene Flakk-Rørvik og Brekstad - Valset er begge med i betalingskonseptet «AutoPASS for ferje», som  har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort.

Dette betyr at du kan benytte din AutoPASS-brikke som betaling på disse to ferjestrekningene. 

Du kan opprette en egen avtale med AutoPASS for ferje for å få opptil 50% rabatt - se informasjon på deres nettside .

Med AutoPASS-brikke uten egen avtale med AutoPASS for ferje får du 10% rabatt på ferjestrekningene som er med i samarbeidet.