Trøndelag Bomveiselskap | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Kundeservice | Brikke

Brikke relaterte spørsmål og svar

Hvordan fjerner jeg brikken?

Her finner du en beskrivelse utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med nye brikker sommeren 2014.

 

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel i Miljøpakken dersom brikken ikke blir lest.

Bilmodell – hvor fester jeg brikken?

Det er viktig at AutoPASS-brikken monteres riktig. 

Mange frontruter har metallfilm (denne er ikke synlig) for å forhindre at dashbord og interiør ikke blir skadet av sollys. Disse frontrutene har et dedikert felt der AutoPASS-brikken skal festes. Dette området er som regel skravert svart  (sorte/grå prikker) ved bakspeilet.

Bilmodellene dette gjelder har ofte en beskrivelse av området i kjøretøyets instruksjonsbok.

Alle modellene til Peugeot, Citröen og Tesla har metallfilm i frontrutene. Andre biltyper har slike ruter på enkelte modeller - se liste nedenunder.

På de nye AutoPASS-brikkene er antennen bak det blå AutoPASS-merket. For at brikken skal leses, må den festes slik at det blå merket peker ut, og er innenfor det dedikerte området for plassering av brikken.

 

 

 

 

Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Timesregel

Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.

Forutsetter avtale og gyldig brikke.

OBS! Dersom du har avtale med sletting av data (anonym/sporfri avtale) så kan du risikere å ikke oppnå fordelen ved timesregel.
En forutsetning for timesregel er at brikken leses ved alle passeringer og at data overføres i korrekt rekkefølge.

Timesregel gjelder ikke på E6 Trondheim-Stjørdal, E39 Øysand-Thamshamn eller fv. 714 Laksevegen.

Hvordan og hvor monterer jeg brikken?

Her finner du en veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din.

Nye brikketyper (fra sommeren 2014):

Gammel brikketype:

Hvordan avslutter jeg avtalen min?

Send oss en oppsigelse via MinSide og send brikken i retur.

Så fort vi mottar brikken i retur, vil du få refundert brikkedepositumet.

Hvordan får jeg tilbake depositumet?

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til oss eller levere brikken på en av våre servicestasjoner. For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

En forutsetning for å få tilbakebetalt et brikkedepositum, er at brikken ikke er fysisk ødelagt.

Hvordan finner jeg brikkenummeret mitt?

Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av ti siffer. Eksempel L: 01 2345678 9

Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer.