Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Kundeservice | Faktura

Faktura

Hvordan faktureres AutoPASS-avtalen?

Vegamot AS fakturerer bompasseringer belastet på AutoPASS-avtalen etterskuddsvis.

Avtaleinnehavere vil motta faktura hver måned så fremt man har passert for mer enn kr 400,- .

Dersom beløpet på faktura er mindre enn kr 400,- så vil vi avvente utsendelse av faktura i opp til tre måneder.

Etter endringer i takst - og rabattsystemet i 2018 er det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. 

Denne endringen var vedtatt som del en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag – med unntak av Fosenferga.

For avtaler i Miljøpakken og E6 Trondheim -Stjørdal faktureres det ut i fra hvilken fakturakanal vi finner på hver enkelt kunde. Prioriteringen er slik:

 1. Avtalegiro (kun AutoPASS-avtaler).
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digipost
 5. Eboks
 6. EHF (kun firma)
 7. E-postfaktura (kun AutoPASS-avtale).
 8. Vanlig postgang.

Dette betyr at systemet først vil forsøke Avtalegiro, dersom kunden ikke har dette forsøkes E-faktura og så videre. Dersom du ønsker å motta faktura på Digipost må du registrere deg hos Digipost. Vi gjør oppmerksom på at om du har Digipost vil vi ikke sende deg faktura på e-post eller i vanlig postgang. 

Hvorfor får jeg faktura på Vipps?

Fakturering fra Vegamot følger en prioriteringsliste som er som følger:

 1. Avtalegiro (kun faktura på AutoPASS-avtale).
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digipost
 5. eBoks
 6. EHF (kun firma)
 7. E-postfaktura (kun faktura på AutoPASS-avtale).
 8. Vanlig postgang.

Dette betyr at når faktura genereres vil man først se om kunden har opprettet avtalegiro med Vegamot AS, dersom dette ikke er tilfellet vil man se om kunden har opprettet eFaktura, deretter Vipps, og så videre nedover listen. 

Dersom du har mottatt faktura kun i Vipps har du ikke opprettet avtalegiro eller eFaktura, men du har aktivert funksjonen "Motta faktura i Vipps". 

Om du har opprettet eFaktura og eFakturaen vises både i nettbanken og i Vipps, er dette på grunn av at Vipps har gjort endringer som gjør at eFaktura kommer opp i begge systemene. Denne endringen gjelder i først omgang for DnB, men vil etterhvert gjelde for de fleste banker. Det er valgfritt hvor man betaler eFakturaen.

Ønsker du ikke å motta faktura i Vipps må du slå av denne funksjonen. 

Dersom funksjonen for å motta faktura i Vipps er aktivert i din app, vil du motta fakturaer fra Vegamot da vi har avtale med Vipps Faktura.

Dersom du har den grønne versjonen av Vipps gjør du følgende:

-Logg inn på Vipps

-Trykk på ikonet øverst i venstre hjørne (enten en silhuett eller et lite bilde av brukeren)

-Bla litt ned

-Slå av funksjonen «Motta faktura i Vipps»

 

Dersom du har den oransje (nyeste) versjonen av Vipps gjør du følgende:

- Logg inn på Vipps

- Trykk på «Profil» nederst i høyre hjørne

- Velg «Betalingsvalg»

- Slå av funksjonen «Betal regningene som Vipps» nederst på siden

 

Du vil da ikke motta fakturaer på Vipps fra noen av selskapene som har avtale med Vipps Faktura. 

Selv om du mottar faktura på Vipps, vil faktura ligge tilgjengelig på «Min side», slik at du kan benytte denne for betaling. Du må da kansellere fakturaen som ligger i Vipps.

For informasjon om Vipps Faktura, vennligst se https://www.vipps.no/sporsmal

 

Dersom du har tegnet eFaktura med Vegamot AS kan faktura vises både i Vipps og nettbank.  Dette er en endring gjort av Vipps. Det er valgfritt hvor man betaler eFakturaen.

Vi ønsker å få flest mulig til å betale bompenger elektronisk. Det sparer miljøet og det gir Vegamot lavere portokostnader. Da blir det mer penger til vei, kollektivtrafikk og byutvikling.

Hvordan bestiller jeg eFaktura/AvtaleGiro?

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din. AvtaleGiro får du kun opprettet for avtalefakturaer, ikke for faktura sendt på fullpris.

Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.

Din eFakturareferanse for E6 Trondheim - Stjørdal er kundenummer med 000 foran - totalt 11 siffer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Hvordan kan jeg få fakturaer via Digipost?

Vi fakturerer ut i fra hvilken fakturakanal vi finner på hver enkelt kunde. Prioriteringen er slik:

 1. Avtalegiro (kan kun tegnes for faktura på AutoPASS-avtaler).
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digipost
 5. Eboks
 6. EHF (kun firma)
 7. Epostfaktura (gjelder kun faktura på AutoPASS-avtaler).
 8. Vanlig postgang.

Dette betyr at systemet først vil forsøke Avtalegiro, dersom kunden ikke har dette forsøkes E-faktura og så videre.  Dersom du ønsker å motta faktura på Digipost må du registrere deg hos Digipost. Vi gjør oppmerksom på at om du har Digipost vil vi ikke sende deg faktura på e-post eller i vanlig postgang. 

Kan jeg få faktura pr. epost?

Vi sender automatisk ut e-postfaktura til de som har registrert en e-postadresse på sin AutoPASS-avtale. E-posten inneholder en link til din fakturainformasjon.
Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen.

Dersom du ikke åpner denne linken innen 4 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr. post, Digipost eller via eFaktura

Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via "Min Side".

Vi kan dessverre ikke sende fullprisfaktura på e-post.

Hvor ofte får jeg tilsendt faktura?

Med AutoPASS-avtale vil man vil motta faktura hver måned så fremt man har passert for mer enn kr 400,- .

Dersom beløpet på faktura er mindre enn kr 400,- så vil vi avvente utsendelse av faktura i opp til tre måneder.

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale, så blir faktura for passeringer sendt ut annehver måned.

Hvordan finner jeg MVA beløpet på fakturaen?

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn MinSide. Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

Logg på "Min side".

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

 1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
 2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.  

Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

Logg på "Min side".

Gå til «Faktura». Her vil du kunne se dine fakturaer og søke på faktura for en bestemt periode. Ved å trykke på fakturalinjen vil du få opp betalingsinformasjon (KID, kontonummer, beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se detaljer for de passeringene som er knyttet til fakturaen. Under «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format (midlertidig vil du ikke kunne få opp faktura knyttet til AvtaleGiro). Er faktura ikke betalt vil det stå «Faktura sendt». En purret faktura vil ha status «Faktura stoppet. Ny purring er laget».  Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det er mulig å se passeringer. 

Jeg har rett til fritak, men får likevel faktura?

For å ha rett til fritak for betaling av bompenger, må du ha en gyldig fritaksavtale. Dersom du har registrert en fritaksavtale, men mottar faktura for passeringer kan dette skyldes:

 • AutoPASS-avtalen eller brikken har blitt sperret
 • Utgått gyldighet på registrert HC-kort
 • Bilendring ikke meldt inn på avtale

Vennligst ta kontakt med oss dersom du mottar faktura på avtale som skal ha fritak.

Har du ikke fritak per i dag, men har rett på fritaksavtale?

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: logg inn på "Min side" og velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Når avtalen er registrert, velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

Dokumentasjon er kopi av begge sider av HC-kort (må ha gyldighet på 2 år eller mer), kopi av konsesjon eller kopi av vognkort som viser at kjøretøy er registrert som utrykningskjøretøy. Bompengeselskapet vil da registrere fritaket på avtalen.

Når fritaket er registrert på din brikke, vil du automatisk oppnå fritak i anlegg hvor dette gis. Parkeringskort gir fritak i bomringer tilknyttet byer.

Fritak for busser i konsesjonert rute og utrykningskjøretøy gjelder kun i bomanlegg der det er tegnet egen fritaksavtale for kjøretøyene.

 

 

Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres via "Min Side".

Har du ikke AutoPASS-brikke, sendes fullprisfaktura til den som står som registrert eier hos Motorvognregisteret på passeringstidspunktet.

Jeg har blitt fakturert for en passering på et sted jeg aldri har vært. Hva kan ha skjedd?

Dersom du har mottatt en faktura for en passering et sted du ikke har vært, kan det være at registreringsnummeret har blitt avlest feil.

Dersom kjøretøyet ikke har AutoPASS-brikke eller denne ikke er blitt avlest, tar vi bilde av registreringsnummeret ved passering. Det kan en sjelden gang forekomme at systemet tolker tall eller bokstaver feil, med den følgen at man som bilist kan få faktura for passeringer man ikke har gjort.

Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kan man kontakte oss via kontaktskjemaet.