Trøndelag Bomveiselskap | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Faktura

Faktura relaterte spørsmål og svar

Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Kan jeg få faktura pr. epost?

Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen.

Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post, Digipost eller via eFaktura

Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via MinSide.

Hvordan kan jeg få fakturaer via Digipost?

Digipost er et digitalt alternativ til dagens fysiske postkasse.

Dersom du ikke har eFaktura eller Avtalegiro, så anbefaler vi at du leser mer om Digipost og registrerer deg på www.digipost.no

Da vil du kunne motta fakturaer i din digitale postkasse, og du vil motta varsler på epost eller SMS.

Hvordan finner jeg MVA beløpet på fakturaen?

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn MinSide. Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Jeg har rett til fritak, men får likevel faktura?

For å passere gratis i våre bomanlegg, er du nødt til å skaffe deg en gyldig AutoPASS avtale med fritak.

Med fritaksavtale vil du ikke lenger motta faktura for passeringer i bomanlegg som gir rett til fritak.

Slik går du frem for å skaffe deg fritaksavtale.

Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

Hvor ofte får jeg tilsendt faktura?

Dersom du har en forskuddsavtale vil du motta faktura ut i fra ditt forbruk. Ny faktura blir sendt ut når saldoen er under 25% av innbetalt forskuddsbeløp.

Dersom du har etterskuddsavtale vil du motta faktura hver måned så fremt du har passert for mer enn 400,- Dersom beløpet på faktura er mindre enn 400,- så vil vi avvente utsendelse av faktura i opp til tre måneder.

Dersom du ikke har avtale, så blir faktura for passeringer sent ut annehver måned.

Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide.

Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

Jeg har blitt fakturert for en passering på et sted jeg aldri har vært. Hva kan ha skjedd?

Dersom du har mottatt en faktura for en passering et sted du ikke har vært, kan det være at bilnummeret har blitt avlest feil.

Dersom bilen ikke har AutoPASS brikke, eller denne ikke er blitt avlest, tar vi bilde av bilens skilter ved passering. Det kan en sjelden gang forekomme at systemet tolker tall eller bokstaver feil, med den følgen at man som bilist kan få faktura for passeringer man ikke har gjort.

Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kontakte oss via kontaktskjemaet. 

© Vegamot | Kontakt oss