Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720 | Kundeservice | Lyssignal

Lyssignal relaterte spørsmål og svar

Hva betyr lyssignalene?

Grønt lyssignal 

Passeringen er godkjent og brikken er registrert. AutoPass-avtalen er gyldig og passeringen er belastet.

 

Hvitt lyssignal 

Det hvite lyssignalet betyr at det er en ubetalt faktura der forfallsdato har passert på AutoPASS-avtalen.

 

Manglende lyssignal/Kamerasymbol

Dersom AutoPASS-avtalen er nettopp tegnet vil du ikke få grønt lyssignal før bompengeselskapet har registrert avtalen.

Frontruten kan ha UV-filter/varmetråder eller regnsensor. For at radiosignalene fra brikken skal leses kan du flytte brikken til "prikkete/skravert" felt (se tips for plassering under "Brikke" i menyen under Kundeservice).

Brikken kan ha lavt batteri.Ta kontakt med oss for å undersøke.

Det kan være utestående faktura/inkassokrav på AutoPASS-avtalen. Vi gjør oppmerksom på at avtale med inkassokrav automatisk blir sperret. Du kan sjekke status på avtalen på "Min side" .

Dersom du ikke har en AutoPASS-avtale, vil du få kamerasignal eller ikke lyssignal ved passering. Faktura kommer i posten.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at alle signallys i landet slukkes 6.april 2019. 

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert etter hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

Dette er at av flere tiltak Statens Vegvesen foretar i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

Lysstolpene fjernes så snart det er praktisk mulig. Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

Manglende lyssignal betyr at brikke ikke er registrert/avtale ikke er gyldig. Nyregistrerte avtaler gis ikke lyssignal før bompengeselskapet har registrert avtalen.

Man kan logge inn på “Min side” for å kontrollere status på sin avtale og fakturaer. Vi gjør oppmerksom på at avtale med inkassokrav sperres automatisk.

Dersom avtalen er gyldig, og du fremdeles ikke får lyssignal ved passering, kan dette skyldes montering/plassering av brikken.

Enkelte bilmodeller kan ha en frontrute som hindrer radiosignalene i og nå ut, kontroller listen under "Bilmodell - hvor fester jeg brikken?" i meny under "Lyssignal" for å se om dette gjelder ditt kjøretøy.

Den blå AutoPASS logoen på brikken skal være vendt ut mot veien, ikke inn mot kupeen. 

Det skal kun være èn brikke i bilen. 

Batteriet på brikken kan være utgått, kontakt oss for å undersøke dette.

Manglende lyssignal vil i nær framtid erstattes av et kamerasymbol.

Bilmodell – hvor fester jeg brikken?

Brikken skal festes på innsiden av frontruten bak speilet. Vennligst følg anvisningen som fulgte med brikken, det blå AutoPASS-merket skal vende mot vinduet.

I enkelte bilmerker må brikken festes på et annet sted for at brikken skal kunne leses ved passering av bomstasjonen - se listen under. 

Dersom din biltype ikke er i listen under, vennligst kontakt din bilforhandler for korrekt plassering.