Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn | Kundeservice | Takster/Regler

Takster/Regler

Må jeg betale for passeringer av flere bomstasjoner innefor en time?

Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen.

Timesregel gjelder ikke på Krinsvatn, E6 Trondheim-Stjørdal eller fv. 714 Laksevegen.

 

Hva er månedstak?

Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  

For FV. 715 Krinsvatn er det månedstak på 40 passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. 

Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.