Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Kundeservice | Takster/Regler

Takster/Regler

Betaler jeg for flere bompasseringer innenfor av en time?

I Namdalsprosjektet gjelder timesregel.

Timesregel betyr at AutoPASS-avtalen belastes for kun én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av en 60 minutter.

Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

OBS! Dersom du har avtale med sletting av data (anonym/sporfri avtale) så kan du risikere å ikke oppnå fordelen ved timesregel.
En forutsetning for timesregel er at brikken leses ved alle passeringer og at data overføres i korrekt rekkefølge.

 

Hva er månedstak?

Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  

I Namdalsprosjektet er månedstaket satt til 60 lokale passeringer.

Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

 

 

Hvilken takstgruppe gjelder for bilen min?

Priser og rabatter på de ulike bomanleggene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe M1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig avtale).
  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også for bruk av brikken på Øresundsbron og Storebælt.

Her finner du oversikt over takster i Namdalsprosjektet.

Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.

Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passering.