Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720 | Kundeservice | Takster/regler

Månedstak

Passeringstak: Kjøretøy i Takstgruppe 1 med gyldig brikke og brikkeavtale inngår i ordning med et, månedlig passeringstak på 60 betalende passeringer. Passeringstaket gjelder for passeringer i hver enkelt bomstasjon. Det medfører at etter et kjøretøy har hatt 60 betalende passeringer i en bestemt bomstasjon innenfor en kalendermåned, vil kjøretøyet passere gratis resten av måneden i denne bomstasjonen.

Timesregel

FV 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm har ikke timesfritak.