Vegamot | Vegamot

Vegamot AS

 

 


Vegamot (org.nr. 935 162 718) er ett av de regionale bompengeselskapene som er i henhold til Stortingets vedtak om å samle alle norske bompengeselskapene i 5 regionale selskap. Vegamot har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrere alle bompengeprosjekt i fylkene Trøndelag samt Møre og Romsdal.
Bomprosjektene under Vegamot er separate prosjekter under Vegamot AS.

 

 

 

Regnskap / Årsmeldinger                Regnskap / Halvårsmeldinger

    - Trykk her for årsmelding 2015                                                - Trykk her for halvårsmelding 2018
    - Trykk her for årsmelding 2016                                                - Trykk her for halvårsmelding 2019
    - Trykk her for årsmelding 2017
    - Trykk her for årsmelding 2018

 

Garantier / Lån                                Trafikkstatistikk  

    - Trykk her for garantioversikt                                                   - Trykk her for trafikkstatistikk   
    - Trykk her for låneoversikt                                                         (Oppdateres hver mandag kl.13.00)