Vegamot | Vegamot

Vegamot AS

 

 


Vegamot AS er et regionalt bompengeselskap for finansiering av bompengeprosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Selskapet har inngått bompengeavtale med Samferdselsdepartementet, og er eid av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Vegamot finansierer bompengeprosjektene gjennom låneopptak, og dekker forpliktelsene gjennom innkreving av bompenger.

 

 

 

Regnskap / Årsmeldinger                Regnskap / Halvårsmeldinger

    - Trykk her for årsmelding 2015                                                - Trykk her for halvårsmelding 2018
    - Trykk her for årsmelding 2016                                                - Trykk her for halvårsmelding 2019
    - Trykk her for årsmelding 2017                                                - Trykk her for halvårsmelding 2020
    - Trykk her for årsmelding 2018                                                - Trykk her for halvårsmelding 2021
    - Trykk her for årsmelding 2019                                                                                                                                                          - Trykk her for årsmelding 2020

Garantier / Lån                                 Send faktura til Vegamot

    - Trykk her for garantioversikt                                                      - Trykk her for fakturainformasjon
    - Trykk her for låneoversikt