Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien
29-01-2019

Bruk av saldolys ved passering avsluttes

Saldolysene som viser at passeringen i bomstasjonen er registrert, vil bli fjernet i løpet av første kvartal 2019.

 

 

 

Saldolysene som viser at passeringene i bomstasjonene er registrert, vil bli fjernet i løpet av første kvartal 2019.
Saldolys som blir defekt før alle saldolysene skal slukkes vil ikke bli utbedret. Dette vil medføre at bruk at saldolys blir avviklet tidligere på enkelte stasjoner.

Denne nyhetssaken vil bli oppdatert når det kommer nærmere detaljer om når dette vil skje.

Tilbake