Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien
28-11-2017

Nye AutoPASS-avtalebetingelser

Fra 01. januar 2018 gjelder nye AutoPASS-avtalebetingelser.

Fra 1.1.2018 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.
 

Den nye AutoPASS-avtalebetingelsene vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer blant annet:

  • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling på enkelte ferjestrekninger.
  • Rabatt bortfaller (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
  • Kunden får ansvar som avtalepart for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
  • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
  • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk opplysningene i AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

 

Trykk her for lese de nye betingelsene

Tilbake