Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn
04-12-2018

Takstendring 2. januar 2019

Nye takster på Fosenpakka fra 2. januar 2019.

Merk at fergebilletter ikke er inkludert i bomtakstene beskrevet herunder.

Tilbake