Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn
18-05-2021

Reduserte bompengetakster for Fosenpakken

Bompengetakstene settes ned 21.05.2021

De nye bompengetakstene er som følger:


 

Tilbake