Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn
13-03-2019

Lysene slukkes 6. april 2019

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019, men brikken skal fortsatt benyttes.

Slukking av lyssignal vil ikke påvirke bruk av bombrikke. Den skal fortsatt beholdes i bilen for å vise passering gjennom bomstasjoner. Opplysning om passeringer får man via Min side hos det bompengeselskapet som man har tegnet avtale med.

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert etter hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

«Dette er ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren»

-Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Kan ta noe tid før stolpene fjernes

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

«Lysstolpene fjernes så snart det er praktisk mulig»

-Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim. 

Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

«Passeringsopplysninger ligger på Min side»

Opplysning om passering og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.  

Les mer om lyssignal på: www.autopass.no

Tilbake