Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn
06-12-2019

Nye takster gjeldende fra og med 2. januar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS prisene i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen, jf. Prop 124 S (2010_2011).

Tilbake