Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet
01-07-2019

Tilbakebetaling forskudd

I forbindelse med avvikling av forskudds-avtaler sender vi nå ut SMS, epost eller brev til kunder med tilgodehavende saldo på avsluttete avtaler.

De fleste kundene som hadde AutoPASS-Avtale med Namdal Bompengeselskap har fått tilbakebetalt tilgodehavende beløp, men for enkelte kunder behøver vi mere informasjon for å kunne gjennomføre utbetalingen. Disse kundene vil få SMS, epost eller brev med tekst nedenfor:

«Hei
Ved en gjennomgang av Namdalsprosjektet etter nedleggelse har vi funnet innestående beløp på avtale tilhørende deg. Ved nedleggelse var det xxx,xx kroner innestående på avtale «kundenummer». Da gyldig kontonummer ikke er registrert på avtalen har pengene ikke blitt utbetalt tidligere. Sender du oss ditt kontonummer skal vi sørge for at du får utbetalt innestående beløp. Kontonummer må sendes til bilag@vegamot.no innen 14 dager. Besvarelsen må merkes med «kundenummer» For mer informasjon se vår nettside www.vegamot.no/namdal»

 

Tilbake