Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet
18-12-2017

Overføring av avtaler fra Namdal Bompengeselskap

Overføring av avtaler fra Namdal Bompengeselskap AS til det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal, Vegamot AS

 

Bompengereformen har som mål å oppnå en forenkling og effektivisering av bompengeinnkrevingen.  Vegamot AS, det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal, vil i den forbindelse slå sammen alle AutoPASS-avtaler slik at brikker utstedes av ett selskap. Dette medfører at kunder som tidligere hadde brikke utstedt fra Namdal Bompengeselskap AS, brikker som begynner med L:35 og 95780035, vil i løpet av januar/februar 2018 få tilsendt en ny brikke fra Vegamot AS.

 Den nye brikken må monteres ved mottak, og senest innen 10. februar 2018. Den gamle brikke skal ikke fjernes fra kjøretøyet før ny brikke monteres. For tunge kjøretøy kan manglende brikke i bil og ugyldig avtale føre til bot. Lyssignal vil avvike i perioden 1. januar og frem til ny brikke er montert, men passeringene vil likevel belastes avtalen.

Tilleggsavtaler (kunder med brikke som ikke begynner på L:35 eller 95780035) med Namsos Bompengeselskap AS avsluttes 1. januar 2018. Kunder behøver ikke å foreta seg noe.

Rabatt opprettholdes for alle med brikke og gyldig avtale.

Alle kunder hos Namsos Bompengeselskap AS vil få tilsendt et adressert kundebrev, der det i detalj fremkommer hvordan du skal gå frem.

 

Faktura for avtalepasseringer gjeldende fra og med 1. januar 2018 vil bli utsendt fra Vegamot AS.

 

 

 

Tilbake