Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720
13-12-2019

Utsatt innkrevingsstart for FV 17/720 Dyrstad- Sprova- Malm

Innkrevingsstart 19. desember for bompenger på FV 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er utsatt. Det vil komme ny kunngjøring når endelig oppstartsdato for innkreving er vedtatt.

Tilbake