Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720
20-11-2019

Takstvedtak for FV 17/720

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på FV 17/720 Dyrstad – Sporva – Malm er 19. desember 2019.

Tilbake