Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720
16-06-2020

Innkreving av bompenger på FV 17/720

Innkreving på FV 17/720 Dyrstad- Sporva- Malm startet 22.06.2020

Tilbake