Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720
05-09-2014

Endring for AutoPASS lokale hovedavtaler

Fra juni 2014 vil det ikke lenger være mulig å reservere brikken mot bruk i andre anlegg.

Tilbake