Vegamot | E6 Vindåsliene

E6 Vindåsliene
19-06-2019

Estimert oppstart sommer 2020

Veiprosjektet forventes å være ferdig bygd i løpet av 2020.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.

Tilbake