Vegamot | E6 Vindåsliene

E6 Vindåsliene
08-06-2020

Taksvedtak for E6 Vindåsliene-Korporalsbrua

Oppstartsdato for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er utsatt på ubestemt tid.

Tilbake