Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua
20-12-2018

Nye betalingsordningen AutoPASS for ferje.

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

Du kan lese mer om dette på Statens Vegvesen sin side her.

Tilbake