Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua
25-03-2020

Velkommen til E136 Tresfjordbrua

Vegamot tar over driften av bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua fra Eksportvegen AS 1. april 2020.

Vegamot (org.nr. 935 162 718) er ett av de regionale bompengeselskapene som er i henhold til Stortingets vedtak om å samle alle norske bompengeselskapene i 5 regionale selskap. Vegamot har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrere alle bompengeprosjekt i fylkene Trøndelag samt Møre og Romsdal.
Bomprosjektene under Vegamot er separate prosjekter under Vegamot AS.

Tilbake