Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale

Nyhetsarkiv

06-09-2019

Har du fått e-post fra AutoPASS?

AutoPASS har sendt ut en e-post til våre kunder om sletting av Min side-konto. Dette gjelder kun kontoer uten bombrikke. Om du har en AutoPASS-avtale, vil denne fungere som før og du kan logge inn på Min side med BankID som før.

25-06-2019

Ny design på faktura.

Vi har nå endret utseende på faktura

24-06-2019

Sporfri AutoPASS-avtale avvikles 15.08.2019

Statens Vegvesen - Vegdirektoratet har fattet vedtak om at ordningen med sporfri AutoPASS-avtale skal avvikles.

20-12-2018

Nye betalingsordningen AutoPASS for ferje.

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

07-12-2018

Endring av avtalebetingelsene 15. januar 2019.

Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.

01-04-2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

11-01-2018

Tegn avtale for å passere gratis med elbil

Elbiler er fritatt for betaling i alle bompengeselskap i Norge med unntak av i Svinesundsforbindelsen og fergeforbindelser.

10-01-2018

Lavere takst med bobil

Kjøretøy registrert i kjøretøygruppe M1, utstyrt med AutoPASS-brikke, oppnår samme takst som kjøretøy under 3500 kg

09-01-2018

Gratis bompassering med parkeringskort for forflytningshemmede

Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder