Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale

Nyhetsarkiv

08-10-2020

Forsøk på svindel i SMS

SMS fra engelsk telefonnummer der det står at "Betaling for passering er ikke registrert, vennligst betal"

06-09-2019

Har du fått e-post fra AutoPASS?

AutoPASS har sendt ut en e-post til våre kunder om sletting av Min side-konto. Dette gjelder kun kontoer uten bombrikke. Om du har en AutoPASS-avtale, vil denne fungere som før og du kan logge inn på Min side med BankID som før.

02-09-2019

Retting feil på Moholt

På grunn av tekniske problemer på bomstasjonen på Moholt har Vegamot kansellert enkelte passeringer hos noen kunder. For de kunder dette angår vil passeringene det gjelder fremgå av faktura.

02-09-2019

Retting feil på Moholt

På grunn av tekniske problemer på bomstasjonen på Moholt har Vegamot kansellert enkelte passeringer hos noen kunder. For de kunder dette angår vil passeringene det gjelder fremgå av faktura.

02-07-2019

Endring i faktureringsrutine for AvtaleGiro

Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned.

25-06-2019

Ny design på faktura.

Vi har nå endret utseende på faktura

24-06-2019

Sporfri AutoPASS-avtale avvikles 15.08.2019

Statens Vegvesen - Vegdirektoratet har fattet vedtak om at ordningen med sporfri AutoPASS-avtale skal avvikles.

20-12-2018

Nye betalingsordningen AutoPASS for ferje.

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

07-12-2018

Endring av avtalebetingelsene 15. januar 2019.

Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.

01-04-2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

11-01-2018

Tegn avtale for å passere gratis med elbil

Elbiler er fritatt for betaling i alle bompengeselskap i Norge med unntak av i Svinesundsforbindelsen og fergeforbindelser.

10-01-2018

Lavere takst med bobil

Kjøretøy registrert i kjøretøygruppe M1, utstyrt med AutoPASS-brikke, oppnår samme takst som kjøretøy under 3500 kg

09-01-2018

Gratis bompassering med parkeringskort for forflytningshemmede

Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder

09-01-2018

Gratis bompassering med parkeringskort for forflytningshemmede

Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder