Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale
09-01-2018

Gratis bompassering med parkeringskort for forflytningshemmede

Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder

Fritaket gjelder på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun passeringer i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

 

Fritak forutsetter gyldig avtale og parkeringskort med gyldighet på minimum to år
Dersom du har parkeringskort og har ett kjøretøy, må kopi av for- og baksiden av parkeringskortet sendes til bompengeselskapet du har avtale med. Fritaket gjelder kun for ett kjøretøy.
Foreldre som har barn med parkeringskort kan ved henvendelse til bompengeselskapet få to AutoPASS-brikker med fritak. 

Tilbake