Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale
11-01-2018

Tegn avtale for å passere gratis med elbil

Elbiler er fritatt for betaling i alle bompengeselskap i Norge med unntak av i Svinesundsforbindelsen og fergeforbindelser.

Fritaket forutsetter gyldig avtale.

Depositum for AutoPASS-brikken på kr. 200,- må betales innen forfallsdato for at fritaket skal gjelde. 

 

Tilbake