Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale
11-01-2018

Tegn avtale for å passere gratis med elbil

Elbiler er fritatt for betaling i de fleste bompengeselskap i Norge.

Fritaket forutsetter gyldig avtale.

Depositum for AutoPASS-brikken på kr. 200,- må betales innen forfallsdato for at fritaket skal gjelde. 

 

Tilbake