Vegamot | Vegamot

Nyhetsarkiv

16-06-2021

Er din brikke plassert i korrekt kjøretøy?

Vær oppmerksom på at som avtaleinnehaver har man ansvar for at brikken er montert i kjøretøyet som er registrert i avtalen.

07-05-2021

Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Vegamot og overtar dermed bompengeinnkreving for kunder med Autopass-avtale.

03-05-2021

Passeringsinformasjon vil være utilgjengelig fra 1.mai til og med 4.mai

Statens Vegvesen gjennomførte utskifting av sentrale løsninger for prising og identifisering av bompasseringer 01.05.2021.

30-04-2021

Fra 1.mai vil det skje endringer som kan påvirke deg som kunde

20-04-2021

Endring i fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

Som en følge av bytte av datasystem vil Vegamot endre fakturering for bompasseringer foretatt med kjøretøy uten gyldig AutoPASS-avtale (fullprispasseringer).

26-03-2021

Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1/5-21

Dersom registrert informasjon i avtalen er korrekt er det ikke behov for å gjøre noe, avtalen vil da løpe videre.

26-01-2021

Vegamot stenger resepsjon

Som et forebyggende tiltak mot Coronasmitte har Vegamot AS besluttet å stenge resepsjonen.

26-01-2021

Kunngjøring av nye takster for Miljøpakken

Ny takster fra og med 1. mars 2021

21-12-2020

Kunngjøring av nye takster Vegamot AS

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Stokkhaugen-Sund justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

16-12-2020

Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet fra 01.01.2021

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

08-10-2020

Forsøk på svindel i SMS

SMS fra engelsk telefonnummer der det står at "Betaling for passering er ikke registrert, vennligst betal"

25-06-2020

Vegamot åpner resepsjonen 29.06.2020

Våre åpningstider vil være mandag til fredag 08:00-15:00.

23-06-2020

Opprydding i kunderegister

I forbindelse med opprydding i kunderegister sender vi nå ut SMS, epost eller brev til kunder med tilgodehavende saldo på avtaler.

20-03-2020

Takk til våre kunder!

Vegamot har i denne perioden flere ansatte på hjemmekontor. Vi kjenner til at dette kan skape utfordringer i forbindelse med redusert netthastighet og tilgang til enkelte arbeidsverktøy. Våre ansatte tilbakemelder imidlertid at kundene utviser stor forståelse og tålmodighet tilknyttet saksbehandling. Takk for at dere er med å bidra til en god arbeidsdag!

12-03-2020

Mulig økt behandlingstid

Som forebyggende tiltak mot coronasmitte har Vegamot AS innført tiltak som gjør at bemanning i en periode fremover kan være redusert.

12-03-2020

Vegamot stenger resepsjon

Som et forebyggende tiltak mot Coronasmitte har Vegamot AS besluttet å stenge resepsjonen.

10-03-2020

Vegamot rammet av teknisk feil hos Vipps

På grunn av en teknisk feil hos Vipps har noen av Vegamot sine kunder ikke fått tilsendt sine regninger på korrekt måte.

19-02-2020

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

25-11-2019

Refundering.

Vegamot har for tiden en gjennomgang av kunderegisteret for å kvalitetssikre data i forbindelse med blant annet utvikling av nytt datasystem.

17-07-2019

Skiltene ved noen bomstasjoner er fjernet.

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilke skilt som skal anvendes ved bomstasjonene, jfr. Skiltforskriften § 35.