Trøndelag Bomveiselskap | Trøndelag Bomveiselskap

01-01-2015

Velg ditt bompengeprosjekt i listene nedenfor

Vegamot administrerer tre bompengeprosjekter pr i dag (Miljøpakken, E6 øst og Lakseveien). I tillegg drifter vi flere bompengeprosjekter i Norge for andre bompengeselskaper. Dette er bakgrunnen for at man må velge bompengeprosjekt på websiden til Vegamot.

Tilbake
© Vegamot | Kontakt oss