Vegamot | Vegamot

03-04-2019

Avtalegiro

På grunn av en feil har forfallsdato på AvtaleGiro/eFaktura av 29.03.19 blitt 15.mai i stedet for 15. april. Mange mottok også ny AvtaleGiro/eFaktura for april, denne fikk også forfall 15. mai. Dette er to separate fakturaer for ulike perioder, og begge skal betales. Dersom du har AvtaleGiro ber vi om at du sjekker at beløpsgrensen er tilstrekkelig for at samlet beløp kan belastes din konto.

Tilbake