Vegamot | Vegamot

08-06-2020

Taksvedtak for E6 Vindåsliene-Korporalsbrua

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er 9. juli 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.

Tilbake