Vegamot | Vegamot

16-06-2020

Oppstart for innkreving av bompenger på FV 17/720

Oppstartsdato for innkreving på FV 17/720 Dyrstad- Sporva- Malm er satt til 22.06.2020

Tilbake