Vegamot | Vegamot

17-07-2019

Skiltene ved noen bomstasjoner er fjernet.

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilke skilt som skal anvendes ved bomstasjonene, jfr. Skiltforskriften § 35.

Bomstasjonene i byer med komplisert takstsystem (som Miljøpakken, Oslo, Bergen og Nord Jæren) skal være helt uten takstskilt. På bomstasjoner med enkle takstsystem skal bare bomstasjonene på hovedvegene inn til byen utstyres med takstskilt.

Alle bomstasjoner som ikke får takstskilt skal ha et enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (se nedenfor) er et minimum for å informere trafikantene om at det betales bompenger og at kjøretøyenes kjennemerke blir videofotografert.

792.30.gif (56×55)

Skiltingen i bomstasjonene i Miljøpakken følger dermed den nye malen for skilting av automatiske bomstasjoner som er utformet av Vegdirektoratet.
Se dokumentet Ny mal for skilting av bomstasjoner

For å se hva du betaler for den enkelte bomstasjon logg inn på "Min side" eller gå til "Takster og regler" for å se "Takster og rabatter" for det enkelte anlegg. 

Tilbake