Vegamot | Vegamot

25-11-2019

Refundering.

Vegamot har for tiden en gjennomgang av kunderegisteret for å kvalitetssikre data i forbindelse med blant annet utvikling av nytt datasystem.

Gjennomgangen har avdekket overskytende innbetalinger der tilbakebetaling til kundes bankkonto av ulike årsaker er avvist eller ikke gjennomført.  

Vi vil gjennomføre utbetaling til de dette gjelder og i den forbindelse sender vi ut forespørsel om bankkontonummer til enkelte kunder på sms, e-post eller pr. brev. Vi ber om at disse forespørslene besvares så raskt som mulig.

Tilbake