Vegamot | Vegamot

18-12-2017

Bompengeinnkrevingen på Sykkylvsbrua avsluttes.

 

 

 

 

 

 


Er du kunde hos Sykkylvsbrua og venter på ny AutoPASS-brikke fra Vegamot?
Den nye AutoPASS-brikken fra Vegamot AS er forsinket. Vi estimerer at ny brikke ankommer i posten ca den 08.02.2018.
Din nye AutoPASS-avtale er gyldig fra 01.02.2018, passeringer frem til brikke er mottatt/montert blir belastet via bilde. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 31. januar 2018 kl. 12:00 avsluttast innkrevjing av bompengar på Sykkylvsbrua. AutoPASS-brikker som er utlevert frå Sykkylvsbrua AS vil slutte å virke etter 31. januar 2018.

Alle AutoPASS-brikker er kopla opp mot en hovedavtale hos eit bompengeselskap. Brikker med nummer som byrjar med L: 29 eller 95780029 er levert av Sykkylvsbrua AS. Disse brikkene vil ikkje fungere i andre bompengeanlegg etter 31. januar 2018.

Kva betyr dette for deg?

1.       Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og ynskjer å fortsette med å ha AutoPASS-brikke i bilen, sjølv om du ikkje treng den til Sykkylvsbrua lenger.

AutoPASS-brikker som er levert av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

For å sikre kontinuitet for AutoPASS-kunder, vil kundar med hovedavtale frå Sykkylvsbrua AS automatisk overførast til Vegamot AS som er det Regionale bompengeselskapet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Du vil automatisk få tilsendt ny brikke som kan nyttas frå 1. februar 2018.  Brikka blir tilsendt i løpet av januar/februar 2018 men skal ikkje monterast før 1.februar 2018. Brikka vil være gyldig i alle AutoPASS- og EsyGO-anlegg og vil gi fordeler som blant anna rabatt hos de fleste bomanlegg i Noreg og Skandinavia og samla faktura for alle bompasseringer. Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne sias opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no        

Det er obligatorisk med brikke for tunge køyretøy i Norge. Det vil si at AutoPASS-brikke skal til en hver tid være montert i køyretøyet. De som har køyretøy som er 3501 kg eller tyngre skal ikkje fjerne brikka frå Sykkylvsbrua før montering av ny brikke frå Vegamot AS.

 

2.       Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.

 

AutoPASS-brikker som er levert av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

Alle tilleggsavtaler med andre anlegg sias opp. Dersom du ønsker å oppretthalde tilleggsavtalen må du kontakte bompengeselskapet og oppgje det nye brikkenummeret frå Vegamot AS.
Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne sias opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no

 

3.       Du har AutoPASS-brikke og hovudavtale med et anna selskap og har inngått tilleggsavtale med Sykkylvsbrua AS (brikka byrjar ikkje med L:29 eller 95780029)

Du trenger ikkje foreta deg noko og kan bruke brikka som vanleg.  Kundeforholdet med Sykkylvsbrua AS avsluttast automatisk.

 

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE 

Sluttavrekninga for AutoPASS-avtaler gjerast opp seinast tre månader etter avslutning. Eventuelt inneståande beløp på avtalene samt brikkedepositum vert utbetalt til kundane. Det kontonummeret som det sist vart betalt inn frå vert nytta ved utbetalinga,  dersom ikkje anna nummer vert opplyst.

 

 

Tilbake