Vegamot | Vegamot

10-03-2020

Vegamot rammet av teknisk feil hos Vipps

På grunn av en teknisk feil hos Vipps har noen av Vegamot sine kunder ikke fått tilsendt sine regninger på korrekt måte.

Feilen oppsto i overgangen mellom to systemer hos Vipps. Så mange som 5000 av Vegamot sine kunder kan være berørt. Vipps tar nå ansvar for å følge opp berørte kunder og tilbakebetale urettmessige gebyrer. Vipps vil i den nærmeste tiden kontakte alle berørte kunder og gi ytterligere informasjon.

– Vi er i tett dialog med Vipps, som har forsikret oss om at alle berørte får tilbakebetalt urettmessige gebyrer.

– Hendelsen skyldes problemer i Vipps sine systemer, og er derfor utenfor vår kontroll. Vi vil likevel beklage ulempen dette har medført for noen av våre kunder.

Kunder som har ytterligere spørsmål om saken kan kontakte Vipps Kundesenter på telefon 22 48 28 00. 

Tilbake